Na terenie Poznania, szczególnie w rejonach o gęstej zabudowie, takich jak osiedle Łazarz, systematycznie dokonuje się nasadzeń roślin w pasach drogowych. Ostatnie z nich odbyły się na skrzyżowaniach ulicy Stablewskiego z ul. Dmowskiego, ul. Jarochowskiego oraz na ul. Karwowskiego.

Głównymi odmianami roślin, które zostały obsadzone na skrzyżowaniu ulic Stablewskiego i Dmowskiego, są róże Bad Birnbach, kocimiętki Fassena oraz sesleria jesienna. Podobne nasadzenia – róże Cubana, kocimiętki Fassena oraz sesleria jesienna – zostały wykonane na skrzyżowaniu ulicy Stablewskiego z Jarochowskiego. W przypadku ulicy Karwowskiego wybór padł jedynie na róże Cubana.

Choć rośliny te są jeszcze młode i potrzebują czasu, aby rozkwitnąć w pełni, już teraz widoczna jest znaczna poprawa estetyki okolicznych miejsc. Ale efekt wizualny to nie jedyna korzyść z tych działań – nasadzenia roślin mają również pozytywny wpływ na aspekty praktyczne. Przede wszystkim poprawiają retencję wód opadowych, co jest szczególnie istotne ze względu na coraz częstsze występowanie intensywnych opadów. Dodatkowo, w okresie letnim, pomagają obniżyć temperaturę otoczenia.

Całościowy koszt nasadzeń roślin i ich rocznej pielęgnacji wynosi około 18 tysięcy złotych. Środki te są dofinansowane przez Radę Osiedla Święty Łazarz.